top of page

Marcin Januszkiewicz zamyka skład jurorski!

Jurorzy IX edycji naszego Festiwalu: Bela Komoszyńska, Kasia Lins, Czesław Mozil, Marcin Januszkiewicz oraz Waldemar Domański (Dyrektor Biblioteki Piosenki Polskiej).

bottom of page